شماره‌های پیشین نشریه

شیعه‌شناخت  فصلنامه‌ای است به منظور ارائه تحقیقات انجام شده در عرصه‌های گوناگون شیعه‌ شناسی  و ارتقای آگاهی‌های علمی جوامع و گروه‌های شیعی.
این نشریه از مقاله‌های تحقیقی و تحلیلی استقبال می‌کند که در آن مطلب یا نظریه ی  بدیعی در زمینه‌های تخصصی شیعه مطرح شده باشد؛. فعالیت این مجله در زمینه مطالعات شیعه است و حوزه‌های زیر را شامل می‌شود:

  •    علوم قرآن وتفسیر شیعه
  •     کلام و عقاید شیعه
  •     تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام
  •     علوم حدیث شیعه
  •     فقه و اصول شیعه

این نشریه توسط مرکز تخصصی شیعه شناسی  حوزه علمیه قم منتشر می‌شود.

امید است به زودی با دریافت مجوز اقدام به انتشار مقالات علمی پژوهشی بنماییم.

شناسنامه نشریه