راهنمای نویسندگان

                        راهنمای نویسندگان

قابل توجه نویسندگان محترم :
1. محتوای مقاله باید با زمینه موضوعی مجله مرتبط باشد.
2. مقاله‏ ها به شرط پژوهشی و مستندبودن منتشر می‏ شوند.
3. مقاله ارسالی از 25 صفحه (هر صفحه 300 کلمه) تجاوز نکند.
4. مقاله ارسالی، باید دارای مقدّمه، فصل‏ بندی مناسب، نتیجه و کتابنامه بوده، حروفچینی شده و از طریق پایگاه   mssm.ir    ارسال شود.
5. مقاله ارسالی باید دارای بخش‏ های ذیل باشد:
الف) چکیده فارسی مقاله، حداقل 100  و حداکثر 150 کلمه و حتی‏ الامکان چکیده انگلیسی آن به همین مقدار.
ب) واژگان کلیدی فارسی (حداقل 3 و حداکثر 6 واژه).
ج) تعیین رتبه علمی نویسنده.
6.تمامی ارجاعات باید به بخش پاورقی منتقل گردد و به هیچ  وجه داخل متن نباشد. به ترتیب ذیل در پاورقی آورده شوند:    نام کتاب، شماره جلد و شماره صفحه.
7. فهرست منابع در آخر مقاله، بر حسب حروف الفبایی، به شکل ذیل تنظیم گردد.
الف) برای کتاب: نام کتاب، نام و نام‏ خانوادگی نویسنده، مترجم، محل انتشار، ناشر، نوبت چاپ، تاریخ انتشار.
ب) برای مقاله: عنوان مقاله، نام و نام‏ خانوادگی نویسنده، نام نشریه، سال انتشار و شماره مجله.
8. مقاله ارسالی نباید، در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.
10. نشریه در تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.
11. مقاله با فونت لوتوس و با اندازه 14 تایپ شود و عنوانها همگی Bold باشد.
12. از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود از ارسال مقالاتی که برابر با شیوه‌نامه تهیه نشده است خودداری فرمایند؛ صرفاً مقالاتی ارزیابی می‌شود که مطابق شیوه‌نامه نگاشته و ارسال شده باشد.
13. پس از پذیرش و انتشار مقاله، حق چاپ آن برای نشریه محفوظ است و نویسنده مقاله مجاز به چاپ آن در جای دیگر نیست.
14. مطالب مندرج در فصلنامه‌ مبین اندیشه‌ها و دیدگاه‌های نویسندگان است و از این بابت مسئولیتی متوجه نشریه نیست .
15. مقاله‌ها منحصراً از طریق پایگاه نشریه دریافت می‌شود و به مقاله های ارسال شده از طریق نامه یا پست الکترونیک  ترتیب اثر داده نخواهد شد.
16. پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ویراستاری و تصویب نهایی هیأت تحریریه توسط دبیرتخصصی مجله به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.