شماره تماس واحد نشریه

واحد نشریه مرکزتخصصی شیعه شناسی با شماره تماس  02537255883  داخلی  117   ، پاسخگوی تلفنی ، متقاضیان محترم می توانند روزهای دوشنبه و سه شنبه ساعت 15 تا 19 سوالات خود را حسب مورد ازطریق تماس مطرح نمایند.