داوران

وظایف داوران محترم:
1)سرعت عمل در داوری؛  پیشنهاد می شود، داوران، بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان ارزیابی اولیه مقاله قرار دهند، که این ارزیابی شامل موارد زیر می باشد:
             الف) عدم داوری مقاله، به دلیل عدم تناسب موضوع با حوزه فعالیت علمی داور.
               ب)عدم داوری بدلیل کمبود وقت و یا موارد دیگر.
               ج) داوری مقاله ولی کمی با تآخیر.
               هـ) سایر توضیحاتی که نیاز است تا سردبیر مجله در جریان آن قرار گیرد.
2)داوری مقاله بر اساس مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف ؛  داوری مقالات می بایست بر اساس :
            الف)مستندات علمی و استدلال کافی باشد.
              ب) توضیحات واضح و صریح بیان شوند و به نشریه و نویسنده یا نویسندگان مقاله  
                  ارائه شود.
              ج) ازاعمال نظر سلیقه ای، شخصی ، نژادی ، مذهبی و غیره در داوری مقالات
                  خودداری شود.
3)ارائه نظریات مستقل در بخش توضیحات، نسبت به هر دو بعد علمی - محتوایی و نیز ظاهری ـ شکلی .
4)توجه به ارجاعات و منابع استفاده شده در مقاله ؛ بررسی منابع استفاده شده در مقاله از وظایف مهم داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل و طبق شیوه نامه مجله همراه باشد.
5)مقاله بدون نام نویسنده برای ارزیاب و نتیجه ارزیابی بدون ذکر نام ارزیاب برای نویسنده ارسال خواهد شد.
چند نکته:
*بعد از داوری مقاله و ثبت نظر داور در سامانه امکان تغییر نظر  وجود ندارد. اهمیت این موضوع از این جهت است که ممکن است دبیرتخصصی  بر اساس نظر داور، تصمیم خاصی اتخاذ کرده باشد. بنابراین داور فقط می‌تواند نظر خود را مشاهده کند.
* مقالاتی که به داوری ارسال می‌شود، از طریق ایمیل به داور اطلاع‌رسانی می‌شود.
*تنها پس از قبول داوری مقاله، امکان مشاهده متن کامل مقاله وجود دارد.
*در پایان لازم است داور  نظر نهایی خود را در قالب یکی از چهار گزینه زیر مشخص شود:
   -قابل پذیرش
   -بازنگری جزیی
   -بازنگری کلی
   -غیرقابل پذیرش

فهرست داوران :

1

 احسانی فر

   محمد

13

 رستم نژاد

   مهدی

2

 اسدی

   محمد علی

14

  رضانژاد

  عزالدین

3

 اسعدی

   محمد

15

 طیب حسینی

  سیدمحمود

4

اسکندر لو

   محمد جواد

16

 عبدالمحمدی

  حسین

5

 الویری

   محسن

17

 علوی مهر

  حسین

6

 اویسی

   کامران

18

 علی نژاد

 ابوطالب

7

 بابایی

   علی اکبر

19

  فاکر میبدی

  محمد

8

 برجی

   یعقوب علی

20

 فلاحی قمی

  محمد

9

 بشارتی راد

   حسن

21

 مودب

 سید رضا

10

 حیدری فر

   مجید

22

 محمودی

 اکبر

11

 داعی نژاد

   محمد علی

23

 یوسفی غروی

 محمد هادی

12

 دیاری بیگدلی

   محمد تقی

24

 یوسفی مقدم

 محمد صادق